Tres Hombresin rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä:
Tres Hombres Adventure Oy
Verstaankatu 5 B 51
33100 Tampere

Puh. +358 40 5047777
sähköposti info@treshombres.fi

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:
Tres Hombres Adventure Oy
Verstaankatu 5 B 51
33100 Tampere
Puh. +358 40 5047777
sähköposti info@treshombres.fi

Rekisterin nimi:
Tres Hombres Adventure Oy

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on asiakaspalvelun ja asiakassuhteiden hoito. Rekisterin käyttötarkoituksia ovat rekisteröityneiden henkilöiden henkilötietojen ylläpito, palvelujen kehittäminen, asiakaspalvelun ja asiakassuhteiden hoitaminen. Henkilötietoja voidaan käyttää rekisterinpitäjän markkinointitarkoituksiin henkilötietolain mukaisesti.

Rekisterin tietosisältö:
Rekisteriin tallennetaan ne tiedot, jotka rekisteröity antaa ilmoittautuessaan matkalle tai varatessaan palvelun. Näitä tietoja ovat nimi- ja yhteystiedot sekä tiedot asiakkaiden varaamista ja maksamista tuotteista ja palveluista.

Säännön mukaiset tietolähteet:
Tietoja saadaan sekä rekisterin pitäjän oman toiminnan kautta että asiakkaiden antamalla suostumuksella.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset:
Tietoja ei luovuteta.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:
Tietoja voidaan siirtää EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet:
Rekisteri säilytetään salasanoin suojatuilla palvelimilla, jolloin niihin ei pääse käsiksi kukaan muu kuin rekisteristä vastaavat Tres Hombres Adventure Oy:n nimetyt henkilöt. Rekisteriin tallennettuja tietoja ei luokitella salaisiksi.

Tietojen korjaaminen
Tietojen korjaus voidaan tehdä maksuttomasti, tekemällä kirjallinen ja riittävän yksilöity korjauspyyntö. Tällaiset korjauspyynnöt lähetetään osoitteeseen: Tres Hombres Adventure Oy/Info, Verstaankatu 5 B 51, 33100 Tampere, Puh. 040 5047777
sähköposti: info@treshombres.fi

Tietojen poistaminen ja muut mahdolliset oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää poistamaan tiedot rekisteristä kokonaan sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa.