Ehdot

Osapuolet

Myyjä

Tres Hombres Adventure Oy
Verstaankatu 5 B 51
33100 Tampere
040-504 7777
info@treshombres.fi
Y-tunnus 2531167-3

Asiakas

Asiakas sitoutuu noudattamaan näitä ehtoja ostaessaan tuotteita ja palveluja Tres Hombres Adventure Oy:n Internet-palveluissa.

 

Varausehdot

Näitä ehtoja sovelletaan vuokrattaviin ja varattaviin tuotteisiin ja palveluihin. Yhteisesti näistä käytetään nimitystä "kohde".

Varaaminen

 • Asiakas vastaa siitä että hän tutustuu varauskohteen/-kohteiden kuvaukseen ja ohjeistuksiin sekä varaukseen liittyviin ehtoihin.
 • Asiakkaan tekemä varaus on sitova siinä yhteydessä, kun tilaus-/maksuvahvistus on lähetetty asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.
 • Asiakas maksaa varauksen valitsemansa maksutavan mukaisesti noudattaen maksutavan mukaisia ehtoja.
 • Varausjärjestelmä lähettää tilaus-/maksuvahvistuksen asiakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.
 • Tres Hombres Adventure Oy ei vastaa epäonnistuneesta varauksesta vaan asiakkaan tulee viipymättä olla yhteydessä Tres Hombres Adventure Oy:hyn tilanteen korjaamiseksi.
 • Tres Hombres Adventure Oy ei anna takuuta siitä, että kohde on tässä tilanteessa yhä vapaa.
 • Mikäli kohde ei ole vapaa, rahat palautetaan tai tilalle tarjotaan mahdollisuuksien mukaan toista kohdetta.

Peruutukset ja muutokset

 • Peruutuspäivä on se päivä, jona Tres Hombres Adventure Oy on saanut tiedon peruutuksesta.
 • Asiakas vastaa siitä, että peruutus on lähetetty riittävän ajoissa.
 • Mikäli asiakas peruuttaa varauksensa,
  • kun varauksen alkamiseen on aikaa 2 vrk tai enemmän, peritään varauksesta toimituskulut. Toimituskulujen suuruus on 10 € (sis. alv. 24%).
  • kun varauksen alkamiseen on aikaa alle 2 vrk, peritään koko vuokrahinta.
  • Alennuskoodilla varatuista kohteista peritään aina koko vuokrahinta riippumatta peruutusajankohdasta.

Myyjän oikeus peruuttaa varaus

 • Ylivoimaisen esteen sattuessa (force majeure) voi Tres Hombres Adventure Oy irtisanoa vuokrasopimuksen. Irtisanomisesta ilmoitetaan viivytyksettä kohteen vuokranneelle asiakkaalle.
 • Asiakkaalla on tällöin oikeus saada maksamansa vuokra kokonaisuudessaan takaisin.
 • Force majeure -esteen takia irtisanotusta vuokrasopimuksesta asiakkaalle mahdollisesti syntyneitä kuluja ei korvata.

Kaluston käyttö

Vuokraaja on velvollinen huolehtimaan vuokraamastaan kalustosta yhtä hyvin kuin huolellinen henkilö omastaan sekä noudattamaan erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Vuokraaja sitoutuu käyttämään kalustoa vain sille tarkoitetulla tavanomaisella tavalla. Vuokraaja saa luovuttaa kalustoa toiselle vain jos vuokrasopimukseen on erikseen merkitty lupa siihen.

Kaluston luovutuksen ja palautuksen yhteydessä merkitään vuokrauslomakkeeseen mahdolliset kaluston kuntoa koskevat huomiot.

Kaluston käyttäjän tulee vesillä ollessaan käyttää kelluntaliivejä ja koskireiteillä lisäksi kypärää. Vuokraajan kosteudelle arka tavara on vuokraajan vastuulla. Kaikki mukana kuljetettava kosteudelle arka tavara suositellaan pakkaamaan vesitiiviisiin säkkeihin. Vuokraajan vastuulla on tarkistaa käyttämiensä säkkien vedenpitävyys.

Kalustoa ei saa jättää yleiselle alueelle ilman vartiointia.

Vuokraajan vastuu kalustosta vuokra-aikana

Vuokraaja on velvollinen:

- korvaamaan kalustolle vuokra-aikana sattuneet vahingot

- korvaamaan vuokra-aikana kadonneen kaluston

Vuokraaja vapautuu korvausvastuusta jos vuokranantaja saa täyden korvauksen vahingosta vahingon aiheuttajalta silloin kun aiheuttaja on eri kuin vuokraaja.

Vuokranantajan velvollisuudet

Vuokranantajan on luovutettava kalusto vuokraajalle käyttökuntoisena sovittuna aikana ja sovitussa paikassa. Lisäksi vuokranantaja on velvollinen antamaan kysyttäessä vuokraajalle opastusta kaluston käytöstä.

Vuokraajan toimenpiteet virhe-, vahinko- ja varkaustapauksissa

Vuokraajan on välittömästi ilmoitettava vuokranantajalle kalustossa ilmenneestä virheestä tai kalustoa kohdanneesta vahingosta tai varkaudesta. Varkaudesta ja merkittävästä henkilövahingosta on tehtävä viipymättä ilmoitus vuokranantajalle ja poliisille.

Vuokranantajan vastuu kaluston virheestä

Jos kalustossa vuokra-aikana ilmenee olennainen, tavanomaista käyttöä haittaava vika tai muu virhe, voi vuokraaja vaatia sopimuksen purkua. Sopimusta ei kuitenkaan voida purkaa jos vuokranantaja kohtuullisessa ajassa korjauttaa kaluston tai toimittaa tilalle korvaavan toimintakuntoisen kaluston.

Kaluston palauttaminen sopimuksen mukaisen vuokra-ajan päättyessä

Kalusto on palautettava sovitun vuokra-ajan päättyessä. Palautusajan tai -paikan muuttumisesta on sovittava riittävän ajoissa. Sopimuksen mukainen vuokra-aika päättyy, kun kalusto on palautettu vuokranantajalle.

Jos kalustoa ei ole palautettu vuokra-ajan päättyessä eikä vuokra-ajan jatkamisesta ole sovittu vuokranantajan kanssa eikä vuokraajaan saada yhteyttä, ilmoitetaan asiasta poliisille.

Vuokraajan on palautettava kalusto puhdistettuna ja huollettuna sellaisessa kunnossa, että se voidaan ilman puhdistus- ja huoltotoimenpiteitä vuokrata edelleen. Mikäli kaluston saattaminen uudelleen käyttökuntoon edellyttää puhdistus- ja huoltotoimenpiteitä voidaan vuokraajalta periä vaadittavien toimenpiteiden aiheuttamat kohtuulliset kustannukset.

Kaluston palautus ennen sovitun vuokra-ajan päättymistä tai sovitun vuokra-ajan päättymisen jälkeen

Jos vuokraaja palauttaa kaluston ennen sovitun vuokra-ajan päättymistä määräytyy vuokra ennakolta sovitun vuokra-ajan mukaisesti.

Jos vuokraaja palauttaa kaluston sovitun vuokra-ajan päättymisen jälkeen, määräytyy vuokra todellisen vuokra-ajan mukaisesti.

Sopimuksen purkaminen

Vuokranantajalla on oikeus vuokra-ajan kuluessa purkaa tämä sopimus, jos käy ilmi, että vuokraaja rikkoo olennaisesti tätä sopimusta, vuokraaja ei vuokranantajan arvion mukaan kykene käsittelemään kalustoa asianmukaisesti tai että vuokraajan toiminta ei ole vuokranantajan mielestä turvallista.

Vuokranantajan purkaessa vuokrasopimuksen vuokraaja on velvollinen palauttamaan kaluston viivytyksettä vuokranantajalle. Sopimuksen purkautuessa on vuokraaja velvollinen maksamaan kaluston vuokran toteutuneelta vuokra-ajalta.

Kaluston vieminen Suomen rajojen ulkopuolelle

Vuokratun kaluston vieminen Suomen valtakunnan rajojen ulkopuolelle on kielletty ilman vuokranantajan kirjallista lupaa.